۲۲ فروردین, ۱۳۹۹
به ایمونولوژی تودی، بزرگ ترین جامعه ایمونولوژی کشور خوش آمدید!

انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران

انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران

انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران به استناد مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۱۳۷۰/۸/۷ شورایعالی انقلاب فرهنگی و آیین‌نامه مربوط به آن، در سال ۱۳۷۰ تأسیس گردید. زمینه‌های فعالیت انجمن مشتمل بر زمینه های علمی، تحقیقاتی، تخصصی و فنی مربوط به حوزه دانش ایمونولوژی می باشد. برخی از وظایف و اهداف انجمن به شرح زیر می باشد:

اهداف و وظایف:

  • ایجاد ارتباط علمی، فنی، تحقیقاتی، آموزشی و تبادل نظر بین محققان، متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی با شاخه‌های گوناگون ایمونولوژی پزشکی سروکار دارند.
  • همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی در برنامه‌ریزی امور آموزشی، پژوهشی و برگزاری گردهمایی‌ها و بازآموزی.
  • ارزیابی و بازنگری برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و ارائه پیشنهادهای لازم در مسائل مذکور.
  • ارایه خدمات آموزشی، علمی، پژوهشی، فنی.
  • ترغیب و تشویق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیت‌های علمی، پژوهشی و آموزشی.
  • تهیه، تدوین و انتشار نشریات علمی، آموزشی و برگزاری گردهمایی‌های بازآموزی آموزشی و پژوهشی در سطوح داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران، به منظور گسترش فعالیت‌ها و جلب مشارکت هر چه بیشتر اعضا، تشکیلات استانی/ دانشگاهی خود را تحت عنوان واحد استانی/ دانشگاهی انجمن ایجاد می‌نماید.

اعضای هیات مدیره انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران :

دکتر محمد وجگانی (رئیس)

دکتر معصومه ابتکار (نایب رئیس)

دکتر سید محمود مسیحا هاشمی (دبیر)
دکتر بهزاد برادران

دکتر محمد علی عصاره زادگان

دکتر مهرناز مصداقی

دکتر رضا فلک

اعضای علی البدل:

دکتر عباس رضایی

دکتر نصراله عرفانی 

بازرس:

دکتر مریم نوری زاده

 

اعضای انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران، ایمونولوژی، انجمن ایمونولوژی و آلرژی، ایمونولوژی پزشکی

اعضای انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران

 

IMMUNOLOGYTODAY

BETTER INTERACTION; BETTER LIFE

قالب خبری خوب ، طراحی و پشتیبانی تیم پرو استایل