۳۱ شهریور, ۱۳۹۸
به ایمونولوژی تودی، بزرگ ترین جامعه ایمونولوژی کشور خوش آمدید!

کارگاه فلوسایتومتری پیشرفته

شرایط و ویژگی های کارگاه های فلوسایتومتری پیشرفته:

 • سه روزه
 • ۱۸ ساعت آموزش پیشرفته فلوسایتومتری به صورت تئوری و عملی
 • آموزش پیشرفته نرم افزار فلوجو
 • ارائه گواهی معتبر
 • همراه با پذیرایی و ناهار
 • سرفصل ها:
 1.     انواع کنترل ها، نکات ضروری و چگونگی استفاده از آن ها در فلوسایتومتری
 2.    آشنایی پیشرفته با فلوسایتومتری چند رنگ و نکات ضروری در طراحی پانل های چند رنگ
 3.   خوانش نمونه های چند رنگ توسط دستگاه و به همراه کنترل های Compensation مخصوص
 4.    نکات مهم در تشخیص سلول ها با فراوانی اندک
 5.    بررسی نکات چرخه سلولی، آپوپتوز و تکثیر سلولی
 6.    آموزش چگونگی انجام Compensation صحیح با استفاده از نرم افزار FlowJO
 • هزینه ثبت نام:
 • ثبت نام آزاد: ۴۵۰ هزار تومان
 • ثبت نام دانشجویی: ۳۵۰ هزار تومان
 •  ارسال عکس کارت دانشحویی برای دریافت تخفیف ثبت نام الزامی است.
کارگاه پیشرفته فلوسایتومتری

کارگاه پیشرفته فلوسایتومتری


ایمونولوژی تودی، بزرگترین جامعه ایمونولوژی کشور

قالب خبری خوب ، طراحی و پشتیبانی تیم پرو استایل